Page 5 - HBG Profile
P. 5

TỔNG QUAN                                             TỔNG QUAN
 OVERVIEW                                              OVERVIEW
 VỀ CHÚNG TÔI HỆ SINH THÁI CỦA HOÀ BÌNH GROUP

 About us   HoaBinh Group’s ecviosystem of servies
 VỀ CHÚNG TÔI  HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ HOÀ BÌNH EVENTS - GROUP

 ABOUT US Hơn 15 năm hoạt động với các chi nhánh tại:
 Thành lập: năm 2008 tại Hà Nội
 Established: 2008 in Hanoi Over 15 years of operation with branches in: HOABINH EVENTS - GROUP’S ECOSYSTEM OF SERVICES
 Mã số thuế: 0102 720 141 27 - 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội
 Bước vào ngành M.I.C.E Hơn 15 năm hoạt động trong ngành M.I.C.E
 Business Code: 0102 720 141
 27 - 29 Doan Thi Diem Str., Dong Da Dist., Hanoi
 (Hội nghị - Sự kiện - Du lịch): với các chi nhánh tại:
 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
 Đội ngũ nhân sự: Gần 500 nhân viên
 Năm 2008 tại Hà Nội More than 15 years of operation in the M.I.C.E
 217 Tran Phu Str., Hai Chau Dist., Danang
 Staff: Nearly 500 employees
 05 Hoa Cau, Phú Nhuận, TP. HCM
 Entering the M.I.C.E  industry with branches in:
 05 Hoa Cau Str., Phu Nhuan Dist., Ho Chi Minh City
 (Conference - Events - Travel) industry: 27-29 Doan Thi Diem Str., Dong Da Dist., Hanoi
 Kim Bôi, Hoà Bình
 2008 in Hanoi 217 Tran Phu Str., Hai Chau Dist., Danang
 Kim Boi, Hoa Binh Province
 Mã số thuế: 0102 720 141 05 Hoa Cau Str., Phu Nhuan Dist., Hội nghị - Sự kiện/ Convention - Event
 Singapore
 Tax code: 0102 720 141 Ho Chi Minh City
 Ấn Độ/ India
 Đội ngũ nhân sự: 500 cán bộ nhân viên Kim Boi, Hoa Binh Province
 cố định và hơn 1000 nhân viên parttime Singapore
 Staff: 500 permanent staff and more than Thailand
 1,000 part-time staff
      Du lịch/ Tourist                                 Vé máy bay/
                                              Ticket Airlines

 Tổ chức thành công hơn
 Tổ chức thành công
 1000 sự kiện, hội nghị mỗi năm
 hơn 1000 sự kiện, hội nghị
 mỗi năm
 Successfully organizing more than
 1000 events per year               NHÀ TỔ CHỨC
 Successfully organizing more than
 1000 events per year
                     HỘI NGHỊ - SỰ KIỆN - DU LỊCH
                           HÀNG ĐẦU

 Cung cấp giải pháp dịch vụ cho hơn
 Cung cấp giải pháp dịch vụ
 3000 Tổ chức, Đơn vị:
 cho hơn 3000 Tổ chức, Đơn vị:
 Providing service solutions for over
 Providing service solutions for over
 3000 organizations:
 3000 organizations:
 Tổ chức UNDP toàn cầu
 Tổ chức UNDP toàn cầu/ Global UNDP Cho thuê xe/ Transport              Đặt phòng khách sạn/
                                                Booking
 Global UNDP
 Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới, các
 Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới, các
 đại sứ quán và các doanh nghiệp FDI
 đại sứ quán và các doanh nghiệp
 tại Việt Nam
 FDI tại Việt Nam
 World Bank, embassies, and FDI
 World Bank, embassies and FDI enterprises
 enterprises in Vietnam
 in Vietnam
 Các tổ chức Chính Phủ và
 Các tổ chức Chính Phủ và
 Phi Chính Phủ tại Việt Nam
 Phi Chính Phủ tại Việt Nam            Thiết bị sự kiện
 Government agencies and
 Non-governmental organizations
 Government agencies and Non-governmental      Audio visual
 (NGOs) in Vietnam
 organizations (NGOs) in Vietnam www.hoabinh-group.com
 04 (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinhevents.com (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinh-group.com 05
                               www.hoabinhevents.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10