Page 3 - HBG Profile
P. 3

03 - 11. TỔNG QUAN
 OVERVIEW

 Về chúng tôi /About us
 MỤC LỤC | TABLE OF CONTENT
 Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi
 Vision, Mission and Core Values
 Các giấy tờ pháp lý
 Our Legal Documents
 Đội ngũ của chúng tôi
 Our team 14 - 19. GIẢI PHÁP

 TỔ CHỨC TRỌN GÓI

 ALL-INCLUDESIVE ORGANIZING SOLUTION
        HỘI NGHỊ                SỰ KIỆN                 THIẾT BỊ
      CONFERENCE                 EVENTS                EQUIPMENT
 22 - 61. DỊCH VỤ DẪN ĐẦU M.I.C.E

 THE M.I.C.E LEADER

 62 - 63. THẾ MẠNH THIẾT BỊ
 EQUIPMENT STRENGTHS

 64 - 65. THẾ MẠNH SẢN XUẤT

 PRODUCTION STRENGTHS

 66 - 67. THẾ MẠNH BOOKING DU LỊCH          XE DU LỊCH               ĐẶT PHÒNG
 (XE, VÉ, PHÒNG) TRAVEL             TRANSPORTATION             ACCOMMODATION

 BOOKING STRENGTHS (CAR, TICKET, ROOM)

 68 - 71. NHỮNG DẤU ẤN PHÁT TRIỂN
 HALLMARKS OF DEVELOPMENT    TỔNG QUAN 72 - 73. KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ CHÚNG TÔI

 CUSTOMER’S TESTIMONIALS            OVERVIEW


 74 - 75. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA

 HÒA BÌNH GROUP

 DEVELOPMENT DIRECTION OF HOA BINH GROUP www.hoabinh-group.com
 02 (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinhevents.com (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinh-group.com 03
                               www.hoabinhevents.com
   1   2   3   4   5   6   7   8