Page 8 - HBG Profile
P. 8

TỔNG QUAN                                                        TỔNG QUAN
                                                  OVERVIEW                                                        OVERVIEW
      CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ
      OUR LEGAL DOCUMENTS


     Giấy phép đăng ký kinh doanh             Giấy phép lữ hành quốc tế                    Giấy chứng nhận đại lý

     Business Licence                   International travel permit                   Agent certificate
     Giấy phép đăng ký chi nhánh/ văn phòng giao dịch                                   Giấy chứng nhận ISO 9001               Giấy chứng nhận ISO 14001

     License to register branches/ transaction offices                                   Certificate ISO 9001                 Certificate ISO 14001


      08               (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinh-group.com        (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinh-group.com               09
                                                                                          www.hoabinhevents.com
                                               www.hoabinhevents.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13