Page 10 - HBG Profile
P. 10

TỔNG QUAN                                                        TỔNG QUAN
                                                  OVERVIEW                                                        OVERVIEW


      ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

      OUR TEAM
                                                                           VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG/ DaNang Branch                VĂN PHÒNG HÀ NỘI/ HaNoi Head Office                                                                         VĂN PHÒNG TP. HCM/ Ho Chi Minh City Branch      10               (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinh-group.com        (+84) 913.311.911   info@ hoabinh-group.com  www.hoabinh-group.com               11
                                                                                          www.hoabinhevents.com
                                               www.hoabinhevents.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15