Page 9 - HBG Profile
P. 9

TỔNG QUAN                                            TỔNG QUAN
 OVERVIEW                                              OVERVIEW
 CÁC GIẤY TỜ PHÁP LÝ
 OUR LEGAL DOCUMENTS


 Giấy phép đăng ký kinh doanh Giấy phép lữ hành quốc tế Giấy chứng nhận đại lý

 Business Licence International travel permit Agent certificate
 Giấy phép đăng ký chi nhánh/ văn phòng giao dịch Giấy chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 14001

 License to register branches/ transaction offices Certificate ISO 9001 Certificate ISO 14001


 08 (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinh-group.com (+84) 913.311.911 info@ hoabinh-group.com www.hoabinh-group.com 09
                               www.hoabinhevents.com
 www.hoabinhevents.com
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14